Odstoupení od smlouvy

Poučení o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy a o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

Kupující spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne

kdy kupující spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme zboží.

Pokud zboží dodávají odděleně, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech

ode dne kdy kupující spotřebitel nebo jím určená osoba s výjimkou dopravce převezme zboží,

který byl dodán jako poslední.

Kompletní informace o možnostech odstoupení najdete ve OP článek 6.

Vzorový formulář o odstoupení od smlouvy si můžete stáhnout zde: